دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشمند (متوسطه دوره اول)

اولین جلسه هدایت تحصیلی سال98-99

برگزاری اولین جلسه هدایت تحصیلی ویژه کلیه دانش اموزان پایه نهم با حضور استاد گرانقدر سرکار خانم کوسانی  عزیز مشاور محترم دبیرستان

درباره دبیرستان