دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشمند (متوسطه دوره اول)

جشن ستارگان سال تحصیلی 98-97

نفرات برتر نیمسال دوم دبیرستان اندیشمند سال تحصیلی 98-97

اسامی دانش آموزان برگزیده دبیرستان دخترانه اندیشمند سال تحصیلی 98-97

افتخارات